fbpx
FaceTicket | Fast-Track to Destination
Fast-Track to Chiang Mai Destination
FaceTicket

เข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว อย่างสมบูรณ์แบบ
"เฟซทิคเก็ต" จะทำให้คุณไม่ต้องรอ ไม่ต้องต่อคิวซื้อตั๋วอีกต่อไป ทำให้การท่องเที่ยวของคุณเป็นเรื่องง่าย... แค่มีสมาร์ทโฟน
faceticket structure

New & Recommend
Tickets

New บัตรเทศกาล CAD ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา  พ.ย. 2566 เชียงใหม่

บัตรเทศกาล CAD ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา พ.ย. 2566 เชียงใหม่

ซีเอดี เชียงใหม่
6,400 บาท.
New บัตรเทศกาล CAD ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2565 เชียงใหม่

บัตรเทศกาล CAD ปล่อยโคมลอย ยี่เป็งล้านนา 2565 เชียงใหม่

ซีเอดี เชียงใหม่
6,000 บาท.
Available บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

บัตรเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
300 บาท.

ดูบัตรทั้งหมด


payment